Vijesti

Dom > Vijesti > Sadržaj
Kako ne uspijeva vazdušni jastuk za automobil?
Jul 25, 2017

Kako vazdušni jastuk za vazduh ne uspije?

Sa razvojem autoputa i poboljšanjem performansi automobila, brzina automobila postaje sve brža i brža, pogotovo zbog brzog povećanja vlasništva automobila, saobraćaj postaje sve više i više gužva, čineći nesreću češće, pa sigurnost automobila postaje posebno važna. Vazdušni jastuk je novi uređaj za tehnologiju modernog limuzina. Da bi smanjili automobil prilikom prednjeg sudara zbog velike inercije izazvane oštećenjem vozača i posade, Hyundai u vozačevom prednjem upravljaču obično je opremljen sistemom vazdušnih jastuka, nekoliko automobila u vozačevom sedištu pred vrhom alatnog sandučeta Opremljen je i sistemom vazdušnih jastuka. Pa šta je sa osvetljenjem neispravnosti vazdušnih jastuka?

Postoji pet glavnih razloga za svetlo vazdušnog jastuka.

1, linijski ili loš kontakt: od Jane-a u najveći deo balona sa sedišta ispod provodnika provjerite da li je žičani utikač jednak jedan po jedan.

2, otkaz senzora vazdušnih jastuka: zamjena strana senzora vazdušnog jastuka vozača.

3, neispravnost vazdušnog jastuka: proverite senzor sigurnosnih pojaseva i konektor vazdušnog jastuka i senzor vazdušnog jastuka.

4, kvar kompjutera vazdušnih jastuka: zamenite jedinicu za upravljanje vazdušnim jastukom

5, postoji kôd greške: potrebna je specijalna oprema za brisanje koda greške.

Šta treba učiniti ako voda upadne u sistem vazdušnih jastuka i vazdušni jastuk je uključen?

To nije zbog toga što voda vazdušnog jastuka, ali unutrašnja ožičenja alarmne linije ne funkcioniše ili kratak spoj izazvan krugom. Kada je lampica upozorenja vazdušnog jastuka uključena, vazdušni jastuk za kola neće raditi.

Ali da podsjetimo vlasnika na sigurnost, na vrijeme na profesionalne linije inspekcijskih linija, rješavanje problema.

Qingdao Shenxing vazdušni jastuk proizvođačaTelefon: +86-18663978771